חוגי המפלגה

החוג למיגור הגזענות

מולדת מתחדשת

חוג זהות יהודית לעת ריבונות

מטה החברים שומרי המסורת

פורום החברים הדתיים

חוג תלמים

הפורום החברתי

החוג להשבת פיצויים לפליטים

החוג להשבת פיצויים לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב.

החוג המזרחי

הרחוב הרוסי פינת העבודה

אמת 2015

הזרם המרכזי

החוג לדמוקרטיה

החוג לדמוקרטיה, ממשל ושיתוף הציבור הוקם על מנת לקדם אג'נדה דמוקרטית במובן הרחב של המילה, שאינה מסתכמת רק בהכרעת הרוב אלא באה לידי ביטוי בשקיפות, מנהל תקין, תקשורת חופשית, שיתוף הציבור ופלורליזם.

חוג האלטרנטיבה

החוג מפעיל לשכות פרלמנטריות בה חברי הכנסת מקיימים מפגשים אישיים ופרטניים עם הציבור הרחב לצורך מענה יעיל למצוקות השונות.

החוג לתיקון מערכת הבריאות

החוג הוקם במטרה להחזיר את נושא מערכת הבריאות למרכז האג'נדה המפלגתית והציבורית, כדי שינתן מענה לבעיות האלה. לחוג נרשמו כ-300 חברים, בהם רבים מחברי הסיעה בכנסת, לרבות הרצוג ויחימוביץ'.

החוג לשינוי מוניטרי

החוג לשינוי מוניטרי הוקם בשנת 2013. מטרתו היא לקדם את השיח הציבורי בנוגע למערכת הפיננסית והשפעותיה על הכלכלה, החברה, והסביבה.

החוג הסביבתי החברתי

החוג יגביר את ידיעותיהם של חברי המפלגה וחברי הסיעה בכל הקשור בתחום הסביבתי-חברתי, יבחן יוזמות חקיקה ומדיניות מן ההיבטים הסביבתיים שלהן, יתריע על הסכנות שהן מעלות ויציע חלופות בנות קיימא.

החוג החברתי כלכלי

בימים אלו מוקם חוג רעיוני חדש במפלגה, בראשות ח"כ איציק שמולי, שיעסוק בהתוויית החזון החברתי-כלכלי שלה ובדרכים ליישומו.

הארבעה בנובמבר

החוג הוקם בשנת 1992 בשם "חוג 99", ופעל בהסכמתו של יצחק רבין. בשנת 1992 לאחר הרצח המתועב שונה שם החוג ל-"הארבעה בנובמבר"- יום הירצחו של יצחק רבין ז"ל.

החוג למען זכויות בעלי חיים

החוג שם לו למטרה לקדם יחס הומני כלפי בעלי חיים, באשר הם. החוג יפעל לקידום פעילות וחקיקה למען בעלי חיים מתוך ממפלגת העבודה.

חוג אלון

החוג הרעיוני הוקם בשם 'למרחב', ולאחר מותו של יגאל אלון ז"ל בשנת 1980, הוסב שם החוג לחוג אלון.

החוג להנעה מדינית

החוג לקח לו למטרה, לקדם במפלגת העבודה דיונים, להציע כיוונים ודרכי פעולה, להניע ולקדם קבלת החלטות בנושא המדיני.

החוג הגאה

החוג וחבריו אמונים על קידום חקיקה שוויונית לקהילה הגאה, הנחלת ערכי תנועת העבודה הישראלית לציבור הגאה, ומאבק בהומופוביה בחברה הישראלית.